Sevginin Gücü Adına Vesta 77
Vesta 77 Psikolojik Dönüşüm ve Yaşam Akademisi

 PSİKOLOJİK DÖNÜŞÜM

Değişim ve dönüşüm şu anda insan varlıkları tarafından benzer anlamda kullanılmaya çalışılsa da; bu iki kelime arasında muazzam bir fark vardır:

Değişim; bir durumdan, bir süreçten; başka bir duruma, başka bir sürece geçişi temsil eder. Bu geçiş "içsel" veyahut "dışsal" olabilir. İleriye, geriye, yukarıya, aşağıya doğru olabilir. Gelişim içerir ancak "büyüme" içermez.

 

Dönüşüm; varlığın "öz"ü ile temas sınırlarını yeniden oluşturacak bir "ol"ma halini temsil eder. "Ol" ma halinden daha yüksek bir "ol"ma haline doğru "büyüme"yi içerir.

 

Psiko-Dönüşüm: beden-ruh-zihin zemininde; insan varlıklarının yaşamlar boyu bugüne değin öğrenilmiş sınırlamalardan, koşullandırmalardan özgürleştirmeye yönelik büyüme zemini oluşturan dönüşüm odaklı "yaşantısal" ve "sistematik" uygulamalar bütünüdür.

 

  NEDEN "PSİKO-TERAPİ MERKEZİ" DEĞİL DE === YAŞAM AKADEMİSİ

Merkez: "bir ülkenin, bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Ve bir işin öğretildiği "yer" anlamına gelmektedir.

Akademi: "akademeia adlı bir zeytinlik isminden "akademi" kelimesi türemiştir. Bu zeytinlikte Eski Yunan düşünür Platon; matematik-doğa bilimleri ve yönetim biçimi gibi çeşitli konularda öğrencilerine ders veriyormuş. Günümüzde bilim, edebiyat ve sanat konularını tartışmak için bir araya gelen üyelerin oluşturduğu kurumlara da akademi denilmektedir."

Vesta 77 Psikolojik Dönüşüm ve Yaşam Akademisi olarak; sizlere "yeni birşey" öğretmek niyetinde değiliz. Zaten Dünya gezegenindeki hiçbir varlık bir diğerine birşey öğretemez, sadece "hatırlamasına vesile" olabilir. 

Herşeyi bilen siz insan varlıklarının özündeki bilgelik ışığının yeniden ışıması için bir araç olma niyetindeyiz.

Bu nedenle; "psiko-terapi" merkezi olmanın çok ötesinde "öz" e yürüyen yolda "dönüşümün gücü" ile köklenen ve sonsuzluğa uzanan Kainattaki en biricik akademiyiz...

 

 

 Sevginin gücü adına VESTA 77  

 

 

Yazdır