Sevginin Gücü Adına Vesta 77
Vesta 77

Dünya gezegeni büyük bir dönüşüm sürecindedir.  Birçok insan "varlığı" kim olduğunu hatırlamamakta dolayısı ile yaşamın sonsuz serüveninde niyet ve konsantrasyonun gücü olmaksızın ilerlemektedirler. Öz deyim ile; yaşamın kendilerini yaşamalarına izin vermişler kendi oluşturdukları sınır ve gölgelerin esiri olduklarını zannetmektedirler. 

 

Hatırlanmalıdır ki; bizleri sınırlandıran ve engellediğini var saydığımız her türlü varoluş formu; bizleri özgürleştirecek olandır aynı zamanda...

 

Şu anki Dünya gezegeninde herşeyin hızlı hızlı çabuk olmasını isteyen dolayısı ile duygu-zihin-beden-ruh boyutlarından birçok semptom ile karşı karşıya kalan insan varlıklarının tek ihtiyacı ="İYİLEŞMEK" tir. 

 

Dünya zemininde hiçbir şekilde hastalık, sorun, problem vb. bulunmamaktadır. Hastalık, sorun, problem vb. olarak nitelendirdiğimiz herşey bize bizi hatırlatmak, "öz"e dönüş yolculuğumuzda bizlere rehberlik eden biricik kaynaklardır. 

Şu an bir "bilinç" buhranı deneyimlemekteyiz çünkü kalp boyutundan uzaklaşarak kendimizi zihin boyutuna hapsetmiş bulunmaktayız. Şimdi; analitik zihin boyutundan kalp boyutunda var olma zamanıdır. Dönüşüm sadece "kalp" boyutunda gerçekleşir. 

 

 

Vesta 77; şu an Dünya gezegenindeki insan varlıklarına gerçekte kim olduklarını hatırlatmak ve içsel barışı uyandırmak için var olmaktadır.

Şimdi gelin bakalım Vesta ne demekmiş? Merak ediyor musunuz? (Merak, yaratıcı potansiyelin en somut göstergelerinden biridir.)

Vesta (Hestia) nın kelime anlamı; “yürek”tir. Vesta, yüreğimizdeki ateşin sembolüdür. Kalbimiz ile olan bağlantımızı temsil etmektedir.

Vesta; aynı zamanda gökyüzündeki en parlak astreoidtir. Doğduğunuz an, Vesta astreodinin gökyüzündeki konumu; kendinizi Dünya gezeninde var ederken ortaya koymanız gereken en biricik özelliğinizi ışımaktadır. 

Kalbimiz ile olan bağlantımız, ancak zihnimizi susturabildiğimiz, diğer bir deyişle analitik zihin boyutundan ziyade sezgilerimiz ile görebildiğimiz

zaman bizleri gerçekliğin okyanusunda desteklemektedir.

Vesta 77' nin amacı: özümüzdeki biricik ateşi daima hissetmemizi sağlayarak, kendi ışığımız ile temas etmemize vesile olmaktır, böylece, 

gerçekte kim olduğumuzu hatırlarız…

 

"Her birimiz örülmüşüz ilmek ilmek sevginin ipleri ile her zaman var olmak ve sevginin rahminde çoğalmak üzere..." Özge Genlik 

 

 

 

                                                                                                                          

Sevginin gücü adına VESTA 77  

 

 varlık: doğum-ölüm döngüsünde sonsuz var olan Bir (Tek) Yaşam'dır.

İYİLEŞMEK: acıların içerisinden geçerek yeniden doğmaktır.

Dönüşüm: varlığın, işlevsel olmayan tüm unsurlardan  (zihinsel/bedensel izler) arındırılmasıdır. 

Yazdır