Sevginin Gücü Adına Vesta 77
Psiko-dönüşüm

Psikoloji Nedir?

 

“Psikoloji” kelimesi iki sözcükten türetilmiştir: “psike” ve “logos”. Yunanca terminolojisinden gelen psike sözcüğü; “can”, “ruh” anlamına gelmektedir. Logos ise, bilim anlamında kullanılmaktadır. Psikoloji kelimesinin Türkçe dilindeki karşılığı; “ruh bilimi” olmaktadır.

 

21. yüzyıl Psikolojisi

 

Ancak günümüzde “psikoloji” bölümü mezunları içsel sahada yani psike (can, ruh) ile değil; dış sahada zihinsel süreçlerde beliren anormaliler ile çalışmalarını sürdürmektedirler bu da bir “iyileşme” sonucundan ziyade sadece semptomların yön-boyut ve mekan değişimine uğrayarak tekrar tekrar sorunların/problemlerin tezahür etmesine yol açmaktadır. Çünkü şu anda klinik psikologlar (psiko-terapi yapma yetkisine sahip kişi) problemlerin ve sorunların ortaya çıktığı/ meydana geldiği ağaç dallarını budamakla meşguldür. Ve şu bir gerçektir ki; kök sağlıklı değilse; budağınız dal başka bir yöne doğru yine aynı doğada/yapıda çıkacaktır.

 

Okura Not:

Psikoloji bilimi 19. Yüzyılda dünyaya gelmiştir ve henüz bebek adımları ile ilermektedir. Geleceğin psikoloji bilimcilerinin, Einstein ın bahsettiği üzere; “Problemleri/sorunları onların ortaya çıktığı bilinç düzeyinden yaklaşarak çözemeyiz”, zihinsel bir süreçte yaşanan tıkanıklığın çözülmesi için zihin boyutunun genişletilerek, kişinin yaşamlar boyu ürettiği zeminden yola çıkılarak beden-zihin-ruh üçlüsü ile çalışılması gerektiği kanatine varacakları Vesta 77 Psikolojik Dönüşüm ve Yaşam Akademisi tarafından ön görülmektedir.

 

VESTA 77 Psikolojik Dönüşüm ve Yaşam Akademisinin Psikoloji Yaklaşımı: PSİKO-DÖNÜŞÜM

Bilinç nerede köklenmişse, zemin oluşturmuşsa yaşamda o formda biçim alır. Dolayısı ile bilinç üzerinde yapılacak her tür çalışma yaşamı farklı boyutlarda deneyimlememize vesile olmaktadır.

Vesta 77 kendisine başvuran kişilerin bilinç düzeyinde çalışır bu çalışmayı gerçekleştirirken araçları;

 

*beden

* zihin

*ruh

*nefes

 

Bu araçları (beden-zihin-ruh-nefes) çalıştırma yöntemleri ise: 

 

*psiko-terapi (sözcüklerin gücü)

*yoga (bedenin bilgeliği)

*meditasyon

*psiko-drama

*nefes

*astroloji

 

Öz olarak;  Vesta 77 Psikolojik Dönüşüm ve Yaşam Akademisi analitik zihni, kalp boyutunda bir yaşam anlayışına dönüştürmek niyeti ile mevcut koşullar altında o "an"ın ihtiyaçlarına yönelik en uygun formalizasyon dahilinde çalışmalarını yürütmektedir.

 

* Sevgi’nin gücü adına VESTA 77 *