Sevginin Gücü Adına Vesta 77

09-05-2016

PSİŞE ARAYIŞTA GERİ

Psikoloji; PSİKE VE LOGOS sözcüklerinden türemiştir.

Yunanca kökeninden gelen "PSİKE" nin anlamı: "can" & "ruh" tur.

"LOGOS" un anlamı ise: "bilim"dir.

Psikoloji; bütüncül olarak "ruh bilimi"dir. Ancak günümüzde psikolojinin ortak bir tanımını bulmak bir hayli zordur. Çünkü psikoloji bilimine gönül vermiş hemen hemen her ruh sağlığı uzmanı (psikolog/ uzman psikolog/ psikolojik danışman/ psikiyatr/ klinik psikolog/ endüstriyel psikolog/ çocuk psikologu vb.) kendi hikayesinden yola çıkarak eğitm ve öğrenimini aldığı metodolojilerin/ terapi tekniklerinin kendi içsel dinamikleri ile bütünleştirerek psikoloji bilimine katkıda bulunmaktadır. Bu hususta dikkatinizi yöneltiniz ;bir ruh sağlığı danışmanın uzmanlaştığı konu, genellikle kendi yaralarının şifa sürecinde keşfettiği alandır !

PSİKO-DÖNÜŞÜM NEDİR?

PSİKO-DÖNÜŞÜM: ruhun dönüşümünü gerçekleştiren insan varlığının yaşamlar boyu taşıdığı zihinsel-duygusal-fiziksel-ruhsal/tinsel boyuttaki izlerden arındırmaya ve iyileştirmeye yönelik sistematik uygulamalar bütünüdür. Dönüşüm kelimesi ile;  bugüne kadar çevresel, ailesel koşulların sizlere öğretmiş olduğu sınırlamalardan özgürleşerek psikolojik olarak büyümeği aktarmaya çalışıyorum.

Şu an insanlığın büyük bir bölümü derin bir uykudadır lakin yavaş yavaş uyanma ve "ÖZ" potansiyeli hatırlama vakti gelmiştir. İnsan varlığı "yaratma" potansiyeline sahip kudretli bir varlıktır. Şimdi ve burada öz potansiyelinizi hatırlamanıza vesile olabilmek yüreğinizdeki bilgelik ışığını görebilmenizi, hissedebilmenizi ve dinlemenizi yeniden alevlendirmek için Vesta 77 Psikolojik Dönüşüm ve Yaşam Akademisi çatısı altında sadece "Psiko-Dönüşüm" seansları uygulanmaktadır.

DUYGUSAL İYİLEŞME OLMADAN FİZİKSEL İYİLEŞME GERÇEKLEŞMEZ

Beden; zihnin somut halidir. Dikkatli gören bir göz bir insan varlığının sadece bedenine bakarak onun deneyimlediği herşeyi anlamlandırabilir.

Zihinde olup biten herşey bedene yansır. Aynı şekilde bedenin hissettiği herşey de zihinde tekrarlayan bir kalıp düşünce sistematiği oluşturur.

Ruhsal/Psikolojik İyileşme "beden" de başlar. Beden farkındalığının geliştirilmesi bir psiko-dönüşüm seansının birincil ilkesidir.Farkındalık geliştikçe içsel duyumlar anlaşılır hale gelir. Şu anda dikkatiniz dış olaylarda olduğu için yaşantılanı dışlıyor bu nedenle "anksiyete" "depresif bozukluk" gibi sağlıklı olmama hallerini deneyimliyorsunuz. Dikkati içeri davet ettiğinizde "farkındalık" hali deneyimlenir. Anksiyete ve depresif bozuklukların size iletmek istedikleri mesajı alır ve deneyimlediklerinize ilişkin "kabul zemini" oluşturduğunuzda öz-potansiyelinizi açığa çıkarırsınız. 

Çevrenizi çok fazla "duymaya" başlarsanız yani her olaya "edilgen" bir yaklaşım içerisinde bulunursanız zihin bedeniniz sizi dinlemeye teşvik etmek için "obsesyonlar" üretmeye başlar. Ve bir danışanımın bana dediği gibi: "aaa Özge Hanım bugüne değin bir zihnim olduğunu fark etmemiştim, şu an ne kadar çok düşündüğümü fark ediyorum. Zihnim bana nasıl da oyunlar oynuyormuş" . Zihinsel akımlar kontrol altına alınmadıkça sizin ile oyun oynarlar. Obsesif-Kompulsif adı verilen düşüncede ve davranışlarda ritüeller geliştirme sürecinin iyilşemesi "DİNLEME" becerisinin ve beynin "SAĞ YARIM KÜRESİ"nin yeniden yapılandırılması ile şifalanır. Bunun için en etkin yöntem danışanın sürecine uygun meditasyon ve nefes tekniklerinin uygulanmasıdır. Böylece "sessizliğin" ve "sakinliğingücünü idrak edersiniz.,

Beden; en yüce bilgedir. zihinsel beden herşeyi unutsa da ki bu henüz mümkün değil. Ancak diyelim ki oldu; bedensel hafızanız herşeyi hatırlar. 

Nefes; beden-zihin bağlantı aracı en yüce yaşam öğretmenimizdir. Nefes alış-verişlerimizi kontrollü olarak yeniden yapılandırabiliriz. Nefes üzerine çalışmak; duyguları dönüştürür. "ÖFKE" duygusunu deneyimleyen beden ve zihin "nefesi tutar" . Bu nedenledir ki; "öfke" duygusu deneyimlendiğinde önce "derin bir nefes al" deriz. Depresif Bozuluk sürecindeki bir kişinin nefes alışları "sığ ve isteksizdir." Anksiyete bozuklukları deneyimleyen bir insan varlığının nefes alışları "sık ve hızlı" dır. Nefes üzerine yapılacak ufak müdahaleler ile duygusal dönüşüm deneyimlemek mümkündür.

Şimdiki zamanda yaşama sanatını hatırlamanın en etkin yolu: "meditasyon"dur. Meditasyon uygulaması "aşkın bir bilinç deneyimi", ""derinleşemek" için uygulanmaz. Sadece "an" kalabilmek için meditasyon uygularız. Meditasyon sürecinde beden farkındalığınız gelişirken aynı zamanda zihinsel süreçleri kontrol altına almayı "olumlu düşünme" metodunu idrak edersiniz. Hayat düşünceden ibarettir. Düşüncelerimiz ile yaratıyoruz. Tam olarak "nasıl bir yaşam" istediğinize tüm odağınızı yönlendirirseniz dilediğiniz yaşamı yaşarsınız. Özellikle iki uçlu duygu durum bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu deneyimleme sürecinde olan insan varlıkları için "meditasyon" en önemli şifa aracıdır. Tabi ki depresif bozukluk sürecinin de en mühim panzehiri; meditasyon sanatıdır. 

İnsan varlığı, sonsuz ruhani varlığını taşımakla görevli bedenini iyice keşfettikten sonra diğer bir deyim ile fiziksel bedenin, duygusal bedenin, zihinsel bedenin şifalanmasının ardından ruhsal bedeni şifalandırmak için kuşaklar boyu arındırıcı çalışmalar yapmak gerekir. "Kendi doğum anınızı yeniden gerçekleştirerek" doğum sürecini şifalandırmak en birincil basamak olabilir. Her insan varlığı; kendi istediği biçimde Dünya Gezegenine "merhaba" deme hakkına sahiptir. Ancak, günümüz Dünyasında "bebekler tüplere" girmişken, anne olmaya niyet eden kişileri "doğum korkusu" sarmışken çoğu bebek hormon kokteylini tadamadan Dünya Gezegenine "merhaba" demektedir. İstem dışı bir zamanda Dünya ya gelmek =sezaryen . Günümüz kuşağının bilinçdışına "herşey senin kontrolün dışındadır" tohumunu ekmektedir. Bu bağlamda anne olmaya niyet eden kişilerin psikolojik dönüşümlerini gerçekleştirerek "anne" olmaları en sağlıklı haldir. 

Özetle; psiko-dönüşüm danışmanlık süreci bedende başlar; beden-zihin bağlantısını yeniden yapılandırarak devam eder; zihinsel süreçlerin yönetiminin keşfedilmesi ile yol alır ve yaşamlar boyu karmik izlerin dönüşüm için şifalanma metotları (kişiye özel yapılandırılmış) ile sonlanır.

Yazdır