Sevginin Gücü Adına Vesta 77
ÖZ DÖNÜŞÜM

ÖZ-DÖNÜŞÜM METODOLOJİSİ

 

 

 

1. ÖZ-Dönüşüm Terapisi KALP” merkezlidir:

 

Benliğin merkezi “kalp” tir. Dönüşüm “kalp” boyutunda gerçekleşir. Son açıklanan bilimsel araştırma sonuçlarına göre; dış dünyayı ilk algılayan organımız “kalp”tir. Beyin kalpten aldığı sinyaller sonucu dış dünyadaki uyarana yanıt vermektedir. Kalbin, tıpkı beyin gibi kendine ait nöron ağları mevcuttur. Bir başka deyim ile, kalp kendi hafızasına sahiptir. Kalp hormon üretir ve bu hormonlar; duygusal hafıza-hisleri algılama-çevreyi algılama-problem çözme de aktif rol oynamaktadır. Danışanın analitik zihin boyutundan özgürleştirilerek sezgisel benliğine odağını yöneltmesi, iç sesi ile buluşması psiko-dönüşüm terapisinin birincil hedefidir.

 

2. ÖZ-Dönüşüm Terapisi“DÖNÜŞÜM”  odaklıdır:

 

Bireyi öğrenilmiş sınırlarından özgürleştirmeye yönelik, varlığın “ÖZ”ü ile temas sınırlarını yeniden oluşturacak “ol” ma halini temsil eder ve “büyüme”yi içerir. Büyüme; “iyileşme” ve “şifalanma” sürecini temsil eder.

Danışan, terapi sürecinde var olan ancak farkındalık zeminine taşımadığı niteliklerini/özelliklerini görmeyi öğrenir.

Varlığını tüm yönleri (Dünya gezegninde herşey birbirinin zıttı ile var olabilmektedir; sıcak-soğuk; sert-yumuşak; kısa-uzun vb.) ile bütüncül olarak kabul zeminine taşıma becerisini geliştirmeyi öğrenir.

 

3. ÖZ-Dönüşüm Terapisi’nde “ACI” dönüşüm aracıdır:

 

Birçok psiko-terapi süreci “acı”ları değiştirmeyi sürekli olarak iyiye pozitife odaklanmayı seçerek işevini sürdürmektedir. Psiko-Dönüşüm Terapisi ise; “acı” nın Dünya Gezegenindeki en muhteşem öğretmen olduğu görüşündedir. Danışanı “acılarının” içerisinden geçmeye ve ateşin dönüşümsel gücü ile yeniden doğmaya/ şifalanmaya yönelik içsel motivasyonlarını güdülemektedir.

Ancak “acının içine doğru yürüyebilme cesareti gösterdiğimizde dönüşür, kendimizin kim olduğunu hatırlarız.” Psiko-dönüşüm terapisinin en temel ilkesidir.

 

4. ÖZ-Dönüşüm Terapisi “İYİLEŞME” odaklıdır: 

 

Psiko-terapi süreçleri beynin neo-korteks (üst beyin ) bölümünün yeniden yapılandırılması üzerine çalışırken; Psiko-dönüşüm terapisi, limbik sistem ve alt beyin ile “iyileşme” odaklı çalışır. Sürüngen beyinin dönüşümü için bedeni saran “fasya” tabakasının dönüşümü gerekir bunun için beden nefes eşliğinde hareket etmelidir ki bedensel travmalar iyileşsin. Limbik sistemin dönüşümü için duygusal beden ile çalışılır ve duyguların dışavurumcu teknikler dahilinde iyileşmesi için güvenli zemin oluşturulur.

 

 

5. ÖZ-Dönüşüm Terapisi“ŞİMDİ ve BURADA” odaklıdır:

 

Bireyin yaşamlar boyu deneyimlediği her olayın tüm anlamlandırılması “şimdi” ve “burada” dır. Bu bağlamda dönüşüm “şimdi”de gerçekleşir. Geçmişi değiştiremeyiz, geleceği kontrol altına alamayız. Sadece dönüştürebileceğimiz şimdi ve burada çevremizdeki uyaranlara "nasıl tepki" vereceğimizdir.

 

 

6. ÖZ-Dönüşüm Terapisi “OLUMLU DÜŞÜNME” sanatını içerir:

 

 

Olumlu düşünme öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir sanattır. Evrendeki herşey enerjidir. Ve tüm eylemlerimiz fiziksel bedende değil zihinsel bedenimizde tohumlanmaktadır. Eylem, düşüncede başlar bu nedenle danışana “olumlu düşünme” becerisi aktarılır.

 

 

7. ÖZ-Dönüşüm Terapisi “SİSTEMATİK” odaklıdır:

 

Yaşamsal süreç sürekli olarak içsel ve dışsal dinamiklerin uyum sağlama devinimini içerir. Dönüşüm öncelikle içsel dinamiklerde köklenir.  Bedendeki her semptom içsel bir sembolün dışavurumdur. Sembolün anlamı içsel süreçte anlamlandırıldığında, dıştaki semptom iyileşir.

Yazdır