Sevginin Gücü Adına Vesta 77

14-02-2017

ÖLÜMSÜZLÜK... GERİ

SEVGİ Nedir?

Sevgi, yegane gerçekliktir. Einstein ın yaşamının son günlerinde fark ederek açıkladığı üzere; “sevgi, evrende var olan en güçlü kuvvettir ve aynı zamanda sonsuz mutlak ışıktır.”

Günümüzde “sevgi” kavramı bir nesneye, bir varlığa duyulan bir duygu olarak nitelendirilmektedir. Oysa ki sevgi bir duygudan ötedir. Sevgi bizi var eden bilinç boyutudur.

Sevginin kelime anlamı; ‘ölümsüzlüktür’. Nihai ebedi varlık olduğunu idrak eden kişi gerçek/ öz sevgiyi duyumsayabilir ve diğerine koşulsuzca sunabilir.

SEVGİ KARŞI CİNS VE CİNSELLİKLE SINIRLI DEĞİLDİR

Kendini bilen, varoluşsal olarak yaşamın özünü farkında olan birey için seven de sevilen de “bir” dir.

Öz sevgi yaşam enerjimiz ile kurduğumuz derin bağda gizlidir. Kendinizi ne kadar seviyorsunuz?

Kendinizi ne kadar değerli buluyorsunuz?  

Sevgililer gününde iç gözlem yoluyla idrak etmeniz gereken iki önemli sorudur. Kendinizi ne kadar olduğunuz gibi kabul ederek seviyorsanız; dış dünyada bir diğerinden o yoğunlukta bir sevgi deneyimleyeceksiniz.

Kendinizi ne kadar değer vererek, önemsiyorsanız; dış dünyadaki insanlar size o kadar değer verecekler. Herşey sizin kendinizi nasıl gördüğünüze ve bilinçli bir farkındalıkla kendinize nasıl yaklaştığınıza bağlı olarak sürekli dönüşüm halindedir.

SEVGİNİN YAŞAMSAL ÖNEMİ

Her insan varlığı eşsiz ve biriciktir. Eşsiz doğasını fark etme yolculuğunda insanoğlu ilişkiler sürecinde evrimleşir. Sevme doğası gereği ruh sağlığı ile ilişkilidir. Kendisine koşulsuz sevgi sunamayan bir bireyin, özündeki sevgiyi bir diğerine sunması olanaksızdır. Bunun da ötesinde yetişkin bir birey sevgi beklentisine zihinsel ve duygusal olarak odaklanıyorsa bu bir psikolojik dengede olmama halidir.

Sevmek; bütünü ile kendini açmaktır. Karşılaştığı her duyguyu, her davranışı koşulsuzca kabul etmek ve deneyimlemeye izin vermektir.

Seven özündeki sonsuz canlı yaşam enerjisi ile her an buluşan ve yaşam enerjisi ile yarattıklarını koşulsuzca verendir.

Sevgi herhangi bir koşula bağlandığında, bireyin bebeklik ve çocukluk çağlarında sevgi ile yakınlık duyumsayamamasından ötürü, kendisini bütünüyle görememesinden kaynaklanan duygusal bir boşluk oluşur ve kişi bir çocuk gibi yakınlık ve sevgi ihtiyaçlarını diğerinden karşılamaya yönelir. Bu koşullu sevmeyi, ihtiyacın tatminine yönelik bir sevgi anlayışını ortaya koyar. Hakbuki sevgi özgür ve mutlak olandır. Sevgiyi bir sözcüğe, bir eyleme, bir hissiyata sığdırmaya çalışmak deliliktir.

Öz sevgiyi bilen kişi; sevgisini göstermek için madde ve nesnelere yönelmez çünkü baktığı her yerde sevginin ta kendisini görmektedir.

Sevgi her yerde ve her şeydedir. Bu şekilde görebilmek için öncelikle kendinizi koşulsuz sevmeye açmaya niyet edin.

Sevgililer gününde; sadece bir kişiye yönelik değil tüm evrene yönelik sevginizi hissetmeye yönelin ve içinizdeki sevgiyi belki de sadece içten gelen samimi bir gülümseme ile ifade etmeyi seçebilirsiniz.Bugün, kendi yaratıcı gücünüz ile bağlantıya geçin ve özünüzdeki canlı yaşam enerjinizi nasıl içinizden geliyorsa o şekilde ifade etmeyi deneyin.

Eğer içinizde “sevgi” duyumsamıyorsanız kendinize şefkat ve merhamet ile yaklaşmayı deneyin. Kendinizle rahatlatıcı ve destekleyici bir iç diyalog oluşturun. Mükemmel olmadığınızı ancak mükemmellikten var olduğunuzu bilin. İnsan varoluşu boyunca iki kez mükümmmel olur; biri doğduğu diğeri öldüğü andır. Doğum-ölüm döngüsünde her birimiz kendimizi arıyoruz, kendi ışığımız ile bütünleşmemiz için öncelikle kendimizi olduğumuz gibi kabul ederek koşulsuz olarak sevmeye ihtiyacımız var.

"Her birimiz örülmüşüz ilmek ilmek sevginin ipleri ile her zaman var olmak ve sevginin rahminde çoğalmak üzere..." ÖZGE GENLİK 

Yazdır