Sevginin Gücü Adına Vesta 77

28-07-2016

Aldatmalar Ve Yeniden Evlenme Çocukları Nasıl Etkiler? GERİ

Eşiyle geçimsizlik yaşayan bir kadın veya erkeğin başkası ile flört etmesi çocukları nasıl etkiler?

Evlilik; güven ve sevgi duygularının zemininde kök salan karşılıklı saygıyı barındıran bir kurumdur. Evlilik sürecinde sevgi ve güven zemininde zaman zaman çatlaklar oluşabilir bu çatlakların nasıl oluştuğuna dair iç gözlem yapmaktan kaçınan ve oluşan çatlakların kapanabilmesi için emek ve çaba göstermeyi red eden partnerler, eviliklerinde bulamadıkları oksijeni başka bir partner ile olan ilişkilerinde arama ihtiyacına yönelirler. Evlilik süreci devam ederken kadının ya da erkeğin bir başkası ile flört etmesi çocukların zihninde rol karmaşasına yol açar. Çocuklar, kendilerini güvensiz hisseder ve zihinlerinde belirsizlik oluşur. Çocukların tepkileri yaşlarına göre farklılık gösterir ancak genel olarak; kaygı-korku ve güvensizlik bu süreçte deneyimlenen duygulardır.Çocuğun güven zemininin zedelenmesi ise ileriki yaşlarda kuracağı ilişkilerini olumsuz yönde etkileceği gibi çocuk annesine ve babasına, yaşamında en çok kendini düşünmeksizin teslim ettiği iki kişiye, olan güven ve sevgi bağı zedelenir. Bunun sonucunda ise, çocuk çok fazla agresif dürtüler içeren eylemlerde bulunabilir ya da içine kapanıp kimse ile iletişim kurmamayı tercih edebilir. Anne ve babasının evliliğine oluşan geçimsizliğin kendisi nedeni ile kaynaklandığını düşünerek kendisini suçlama eğilimi gösterebilir. Anne ve baba ilgi odağınının büyük bir bölümünü flört ettiği kişiye ayırırsa, çocuk gelişimi ve büyümesi için yetersiz ebeveyn desteği alacaktır bu da özgüven problemlerine yol açabilmektedir.

 

Geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılmış bir kadının erkek arkadaşının olması ve onu çocuklarıyla tanıştırması çocuklarda ne tür etkiler yapar?

Sürekli seslerin yükseldiği, saygısız bir zeminde kurulan dialoglar ve sevgi eksikliği hem kadın hem erkek en çok da çocuklar için yıpratıcı bir süreçtir. Geçimsiz bir sürecin sonlanması ,eğer sağlıklı bir şekilde yeniden yapılandırılması sağlanamıyorsa, sağlıklı olma halinin devamı için en doğru olanıdır. Evliliğin sonlamasının ardından kadın ya da erkek kendini tamamladığını düşündüğü yeni bir partner ile ilişkiye başlayabilir, bu son derece normal bir durumdur. Eşinden ayrılmış bir kadın şu an flört ettiği erkek arkadaşı ile çocuklarını tanıştırmadan önce ilişkisinin ciddiyet derecesini gözden geçirmelidir. Çünkü annenin seçtiği yeni erkek arkadaşı çocukları için sağlıklı bir rol modeli olursa çocukların özgüvenleri desteklebilir ve kendilerini güvende, huzurlu ve mutlu hissederler. İleride uzun süreli bir beraberlik yaşamaya niyet etmiş ya da tekrar evliliği düşündüğü bir kişi ise çocuklarıyla tanıştırması uygun olur. Bu durumda çocuklar ilk başta annelerinin babalarının dışında bir erkek ile flört etmelerini kabul etmek istemeyebilirler hatta annelerine yönelik agresif tutumlar sergileyebilirler. Her çocuk, yaşı kaç olursa olsun, daima anne ve babasının bir arada mutlu ve huzurlu olmasını ister. Annesinin ya da babasının başka bir kişi ile ilişki sürecinde olması her çocukta ilk zamanlarda agresif dürtülere sebebiyet verir. Çocuğa yeni oluşan ilişki yapısına alışması için zaman tanınmalı, anlayışlı davranılmalıdır.

 

Anne ve babalar yeni eş seçiminde çocuklarının seveceği birini mi tercih ediyorlar ve eğer böyleyse, bu doğru mudur?

Ebeveynler, çocuklarının mutlu ve huzurlu hissetmelerini oldukça fazla gözetirler. Ancak şunu hatırlamaları gerekir ki; dünyaya gelmelerine vesile oldukları çocukları onlara ait değil, yaşama aittir. Bu nedenle yeni bir eş seçiminde bulunacak ebeveynler öncelikle kendi hissiyatları ve düşünceleri ile eylemde bulunmalıdırlar. Her birey bağımsız ve seçimlerinde hürdür. Ebeveynler kendileri için en doğru partneri kendi iç dünyalarındaki ihtiyaç ve özlemlerine kulak vererek bulabilirler.

 

Çocuklar babalarının yeni eşi ile ilişkilerinde ne sorunlar yaşıyorlar, üvey annenin çocuklara yaklaşımı nasıl olmalı?

Çocukların, babalarının yeni eşi ile sevgi bağı oluşturması ve uyumlu, sağlıklı bir etkileşim gerçekleştirebilmeleri, üvey annenin çocukların yaşamındaki rol bilincine sahip olması ile sağlanır. Üvey anne, çocukların yaşamında onları psikolojik ve sosyal olarak gelişimleri için destekleyen bir bakım veren rolünde olmalıdır. Eğer üvey anne, çocuklara karşı kendisini sevmeleri için içten olmayan davranışlarda bulunuyor, çocuklara öz anneleri hakkında olumsuz konuşuyorsa güven ve sevgi bağının oluşması mümkün olmayabilir.

Üvey anne, hiçbir zaman çocukların öz annelerinin yerine geçmeye yönelik davranışlarda bulunmamalıdır. Çocuklara öncelikle, onları oldukları gibi kabul ettiğinin mesajını vermelidir. Çocuklar üvey annelerinin yanında öz anneleri hakkında özgürce ve rahat bir şekilde konuşabilmedirler. Üvey anne zaman zaman öz anne ile iletişim kurmalı ve çocuklar hakkında fikir alışverişinde bulunmalıdır.

 

Çocuğun annenin yeni eşini çok sevmesi öz babasıyla arasındaki ilişkiyi nasıl etkiler?

Çocuğun, öz-babası ile arasındaki ilişkinin niteliği diğer erkekler ile kuracağı ilişkilerinin niteliğini belirler. Bu bağlamda eğer çocuk annenin yeni eşini çok seviyorsa bu onun öz babasıyla olan ilişkisini de güçlendirici bir faktördür. Anne ile baba boşanmanın ardından çatışmalı bir biçimde iletişim kurmakta iseler, bu çocuğun babasına olan güven duygusunu zedeleyebilir ancak sevgi duygusunda bir azalma olmaz.

 

Aldatma sonucu bitmiş evlilikler çocukları nasıl etkiler?

Her boşanma bir travmadır. Travma sonrası oluşan ruhsal yaraların ne kadar sürede iyileşeceği kişinin kişilik yapısına göre değişkenlik gösterir. Boşanmanın nedeninin çocuk üzerinde oluşturacağı etkiler çocuğun yaşına göre farklılık arz eder. Örneğin, annesinin babasını ya da babasının annesini aldatmış olduğunu idrak edebilen ergenlik çağındaki bir birey karşı cinsine yönelik bilinç dışında savunma mekanizmaları geliştirebilir. Erkek ise kadınlara yönelik itici, zarar verici tutumlar sergileyerek uzun süreli ilişkilerden kaçınmacı bir tutum sergileyebilir. Kız çocuğu ise erkek gibi davranma eğiliminde olabilir ve aynı şekilde erkekler ile uzun süreli duygusal ilişki kurmaktan kaçınabilir.

 

 

 

 

 

Yazdır